REGULAMIN UCZESTNICTWA W MIĘDZYPOKOLENIOWYM FESTIWALU LITERATURY DZIECIĘCEJ OJCE I DZIATKI 2022

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych w roku 2021 r.
 2. Organizatorami wydarzeń festiwalowych jest Fundacja Czas Dzieci z
  siedzibą w Krakowie, przy ulicy Felicjanek 10/ 17, NIP: 676-245-29-79,
  REGON: 122518892, KRS: 0000410331.
 3. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Jeśli skorzystanie z bezpłatnych
  wydarzeń wymaga wejścia do płatnego obiektu (np.Molo w Sopocie) ,
  uczestnicy pokrywają ten koszt z własnych środków.
 4. Na spotkania festiwalowe obowiązują zapisy przez formularz zapisu pod adresem: ( https://ojceidziatki.nakiedy.pl/site/ )
 5. Na warsztaty i spotkania autorskie, wpuszczane są jedynie osoby, które zapisały się na nie drogą elektroniczną. Nie ma możliwości skorzystania z warsztatów, bez dokonania zapisu.
 6. Przed wejściem na spotkanie każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.
 7. Opiekun osoby niepełnoletniej jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dyscyplinę dziecka, które jest pod jego opieką.
 8. Każdy uczestnik wydarzeń festiwalowych musi wypełnić ankietę zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na upublicznienie jego wizerunku w materiałach video i zdjęciach (fotorelacja z wydarzeń). W imieniu osoby niepełnoletniej taką zgodę podpisuje opiekun prawny.
 9. Bezwzględnie należy stosować się do wszelkich uwag i zaleceń pracowników ochrony oraz pracowników organizatora. Bagatelizowanie uwag ekipy festiwalowej spowoduje usunięcie z sali warsztatowej bez możliwości powrotu.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzeń
  festiwalowych w przypadku wznowienia pandemii wirusa SARS- Cov-2 oraz z przyczyn losowych.

§ 2 Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji wydarzeń 

 1. Zabrania się wstępu na wydarzenia osobom:
  • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu, 
  • posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, 
  • zachowującym się agresywnie lub w sposób, który zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  • niestosownie lub niekompletnie ubranym (strój kąpielowy, brak koszuli,itp.,)
  • które, w okresie ostatnich 14 dni przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl),
  • mającym kontakt w okresie ostatnich 14 dni z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS Cov-2,
  • z gorączką powyżej 38 C,
  • kaszlącym i z dusznościami.

§ 5  Klauzula dotycząca wizerunku i danych osobowych 

1. Uczestnicy festiwalu udzielają pozwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych  i nagraniowych w związku z udziałem w festiwalu. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora festiwalu.

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wejście na wydarzenie festiwalowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.festiwalliteraturydzieciecej.pl i do wglądu u organizatora wydarzenia.

error

Obserwujcie nas i subskrubujcie nasze kanały :)

YouTube
YouTube
Instagram